Šternberk - Bytový dům U vrby

 

Popis projektu

Základní údaje charakterizující stavbu:
Bytový dům "U vrby" , 29 bytových jednotekvelkometrážní byty kategorií 2+KK - 70,32m2, 3+KK - 108,60m2, 4+KK - 138,99m2, mezonet - 140,23m2
Navržený objekt navazuje na okolní zástavbu bytovými domy. Hmota domu vytváří v podélné ose zalomené, otevřené "L". V tvarovém lomu je budova rozdělena na dvě křídla. Objekt má jedno podzemní podlaží a tři podlaží nadzemní s půdorysně odskočeným podkrovím. Křídlo orientované přibližně na S-J je umístěno rovnoběžně s bytovými domy západně od stavebního pozemku. Navazující křídlo je orientováno přibližně na V-Z shodně s bytovými domy stojícími severněji. Výškové osazení obou křídel bytového domu je navrženo tak, aby vstupy a vjezdy do budovy navazovaly na novou obslužnou komunikaci a upravený okolní terén. Křídlo "B" má jednotlivá nadzemní podlaží o 2,0 metry snížené než nadzemní podlaží křídla "A". Podlaha suterénu je řešena ve 4 výškových úrovních.
Hmotově je objekt bohatě rozčleněn prosklenými plochami, lodžiemi a balkony. Podkroví je vůči nižším podlažím odskočen a zastřešen mírnou valbovou střechou. Materiálově a barevně jsou odlišena obytná podlaží, podlaží s nebytovými prostorem, bytovým zázemím s garážemi a podkroví. Povrchová úprava fasády v úrovni 1.PP je řešena keramickým obkladem v šedé barvě. Fasádní omítka bytového domu barevně rozdělující obě křídla bude řešena v cihlové červeném a okrovém tónu. Ustupující fasádní plochy 4.NP jsou doplněny dřevěným obkladem.
Objekt bude postaven tradiční stavební technologií. Nosné a obvodové zdivo bude vyzděno z cihelných bloků, mezi bytové stěnu budou vyzděny z cihelných tvárnic s požadovaným hlukovým útlumem dle platné ČSN. Stropní konstrukce budou prefabrikované nehořlavé, schodiště ŽB monolitické. Schodiště v mezonetových bytech bude celodřevěné. Konstrukci krovu tvoří dřevěné sbíjené vazníky s tvarem valbových a pultových střech. Světlá výška obytných místností je uvažována 2,60 m, technické zázemí, domovní vybavení a garážová stání mají světlou výšku 2,5m, komerční plocha 2,7m.
Na objektu budou použity kvalitní a hodnotné materiály dle závazné ČSN a odpovídající ISO 9001.

Šternberk - Bytový dům U vrby

Vizualizace projektu Šternberk - Bytový dům U vrby

Šternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrbyŠternberk - Bytový dům U vrby

Ceník a stav prodeje Šternberk - Bytový dům U vrby

Standardy Šternberk - Bytový dům U vrby

PDF dokumentace projektu Šternberk - Bytový dům U vrby2002-2018 © sanjv všechna práva vyhrazena | Realizace Zdeněk Nováček, s.r.o.
SAN-JV s.r.o., Šumperk
Lidická 56
787 01 Šumperk
tel.: 583 213 523
tel.: 583 222 107
fax: 583 211 876
http: //www.san-jv.cz
E-mail: sumperk@san-jv.cz
SAN-JV s.r.o., Mohelnice
Nádražní 19
789 85 Mohelnice
tel./fax: 583 433 361
E-mail: mohelnice@san-jv.cz
Aktualizace: 23.5.2014 9:56 Copyright © 2007-2018 SAN-JV. Všechna práva vyhrazena. Webdesign | Zdeněk Nováček, s.r.o. | © 2018 | XHTML 1.0 | CSS