Nové byty Šumperk - polyfunkční dům, objekt C

 

Základní údaje charakterizující stavbu:

Polyfunkční bytový dům  v rámci developerského projektu nového centra Šumperka, 2x komerční prostory a 7 bytových jednotek.

Termín zahájení:    10/2008
Termín dokončení:  6/2011

Nárožní objekt je po architektonické stránce koncipován jako stavba respektující členěním, měřítkem i výškou stávající okolní zástavbu v ulici Lužickosrbská i Na Hradbách. Výtvarné řešení objektu spojuje klasické prvky pravidelně členěné fasády a sedlové střechy s moderním pojetím architektonických detailů. V pohledech  je objekt hmotově rozdělen na tři části vertikálního charakteru, které svým měřítkem navazují na klasické proporce stávající zástavby a plynule navazují na sousední objekty. Jako charakteristický detail lze označit řešení velkých nárožních oken ve druhém a třetím podlaží či výrazně tvarované vikýře lemující okna některých bytů v posledním podlaží .

Funkční skladba domu je navržena tak, aby obchodní jednotky v přízemí byly obsluhovány přímo z chodníku a jejich provoz nezatěžoval obyvatele bytů ve vyšších podlažích. Bytové jednotky jsou tak přístupné samostatným schodištěm se vstupem z ul. Na hradbách. Skladba bytů nabízí výběr v kategoriích 3+kk a 4+kk, přičemž část bytů v posledním podlaží je řešena jako mezonety využívající prostoru půdy. Většina bytů má k dispozici vlastní balkon umístěný do klidové zóny zahrady za domem. K vysokému standardu stavby přispívá také dostatek sklepních a skladovacích ploch v podzemních částech objektu.

Stavební a technické řešení domu je navrženo tak, aby i v dlouhodobém horizontu zůstal zajištěn ekonomický a bezporuchový provoz všech jeho částí a technologií. Např. materiály pro obvodové stěny i okenní výplně byly voleny tak, aby vždy převyšovali předepsané tepelně-izolační vlastnosti. Pro minimalizování vlivu stavby na životní prostředí je vytápění objektu řešeno teplovodem z centrální kotelny v ul. Jiřího z Poděbrad. Každá bytová či obchodní jednotka má vlastní předávací stanici tepla s možností plné vlastní regulace vytápění a detailního měření svých odběrů. Samozřejmostí je možnost připojení všech jednotek na domovní rozvody telefonu i kabelové televize.

2002-2018 © sanjv všechna práva vyhrazena | Realizace Zdeněk Nováček, s.r.o.
SAN-JV s.r.o., Šumperk
Lidická 56
787 01 Šumperk
tel.: 583 213 523
tel.: 583 222 107
fax: 583 211 876
http: //www.san-jv.cz
E-mail: sumperk@san-jv.cz
SAN-JV s.r.o., Mohelnice
Nádražní 19
789 85 Mohelnice
tel./fax: 583 433 361
E-mail: mohelnice@san-jv.cz
Aktualizace: 23.5.2014 9:56 Copyright © 2007-2018 SAN-JV. Všechna práva vyhrazena. Webdesign | Zdeněk Nováček, s.r.o. | © 2018 | XHTML 1.0 | CSS